Highlight

 • Wasliet ġodda
 • Melħ
 • Oġġetti sħan

Ixtri Doxycycline

49.00 - 153.00

ċar
ċar
N / A
Ditti :: Vibramycin

deskrizzjoni

Għal xiex jintuża Doxycycline?

Doxycycline huwa parti minn kategorija wiesgħa ta 'mediċini antibatteriċi għal użi sistemiċi. Il-kundizzjonijiet batteriċi huma diversifikati ħafna u xi wħud mill-iktar affezzjonijiet sofistikati li għandhom jiġu ttrattati. Fortunatament, medikazzjoni waħda tista 'tintuża b'suċċess kontra bosta infezzjonijiet, li twassal għal irkupru mgħaġġel u effettiv.

Doxycycline jintuża għal kważi kull tip ta 'infezzjonijiet batteriċi, iżda l-aktar kontra pnewmonja u infezzjonijiet oħra tal-passaġġ respiratorju. Infezzjonijiet tal-widnejn huma daqstant popolari, speċjalment fit-tfal u adulti żgħar, biex ma nsemmux dwar problemi tal-ġilda.

L-akne hija spiss inkluża fost infezzjonijiet batteriċi tal-ġilda, iżda ovvjament titlob għal dijanjosi xierqa. Meta tkun żgħira, ġeneralment tkun ikkawżata mill-iżbilanċi ormonali fil-ġisem.

Iżda mbagħad, hemm ukoll sitwazzjonijiet meta jiġi stimulat u aggravat minn batterji. L-aħħar, iżda mhux l-inqas, l-istess medikazzjoni tista 'tintuża biex tikkura infezzjonijiet okulari, urinarji u ġenitali wkoll.

Fl-aħħar, id-doxycycline tintuża biex tikkura l-marda Lyme, il-kolera, it-tifu, id-deni Q u d-diżinterija wkoll.

 

Antibijotiku Doxycycline għal rimedju għall-akne

L-antibijotiċi jintużaw topikament b'mod effettiv daqs kemm huma orali. Għal forom severi ta 'pimples jintużaw antibijotiċi orali billi jagħmlu riżultati finali aktar mgħaġġla. Antibijotiċi bi spettru wiesa 'joqtlu l-batterja P. acnes. Bi tnaqqis fil-popolazzjoni ta 'dan il-batterju, l-infezzjoni u l-infjammazzjoni jonqsu. Doxycycline huma antibijotiċi utilizzati. Użu eċċessiv ta 'antibijotiċi jista' jwassal għal reżistenza għad-diffikultajiet antibijotiċi u gastro-intestinali.

L-aħbar ħażina hija li s'issa l-pimples ma jistgħux jiġu kkurati, imma hemm xi aħbar tajba. Ir-rimedji għal din il-kundizzjoni tal-ġilda għamlu triq twila fl-aħħar ftit snin. L-akne m'għadhiex xi ħaġa li ż-żgħażagħ u l-adulti żgħażagħ sempliċement ikollhom ibatu permezz ta 'u jittamaw li "jiżviluppaw minnha." It-tobba issa għandhom għadd sħiħ ta 'armi għad-dispożizzjoni tagħhom biex jikkuraw l-akne.

L-akne sseħħ meta ċelloli mejta tal-ġilda u żejt jimblukkaw il-pori. Dan jagħmilha possibbli għall-batterja li tiffjorixxi, u tirriżulta fi tbajja '. Forom ċistiċi, magħrufa wkoll bħala akne nodulari, jikkawżaw ċisti li jiffurmaw fuq il-ġilda. It-tobba jippreskrivu dan l-antibijotiku tal-akne biex joqtlu l-batterji responsabbli għall-formazzjoni ta 'dawn iċ-ċisti. L-użu ta 'din il-medikazzjoni jitlob għarfien tal-effetti sekondarji u l-perikli li jistgħu jintlaħqu.

L-iktar antibijotiċi orali użati komuni għat-trattament tar-Rosacea u ż-żamma tagħha taħt il-manku huma Doxycycline.

Huwa antibijotiku li tipikament jintuża biex jittratta każijiet serji ta 'din il-kundizzjoni tal-ġilda bħal pimples ċistiċi. Hija tinsab taħt numru ta 'ismijiet ta' ditti diversi iżda hija b'saħħitha fit-trattament u l-waqfien ta 'forom ċistiċi u l-ingredjenti tagħha jappoġġjaw biex jattakkaw batterji li jirriżultaw f'akne u jipprevjenu tifqigħat futuri b'mod effettiv daqs kemm inaqqsu l-infjammazzjoni, il-ħmura u l-irritazzjoni.

Il-mekkaniżmu tat-tħejjijiet ta 'dan l-antibijotiċi ta' azzjoni jikkonsisti f'inibizzjoni ta 'produzzjoni speċifika ta' proteina f'ċelloli batterjali permezz ta 'rbit mas-subunita' tar-ribosoma 30S.

 

Trattament tal-akne Doxycycline

Doxycycline, jew doxycycline hydrochloride, huwa antibijotiku użat biex jikkura varjetà ta 'infezzjonijiet batteriċi, inkluż akne, rosacea, mard tal-gomma, mard trasmess sesswalment bħal Chlamydia, u infezzjonijiet tal-bużżieqa tal-awrina. Dan l-antibijotiku ġeneriku jappartjeni għal grupp ta 'antibijotiċi msejħa tetracyclines (li minnhom huwa derivat), u jaħdem billi jinibixxi r-riproduzzjoni u s-sinteżi tal-proteini tal-batterja.

Dan it-trattament tal-akne jinvolvi l-użu ta 'doxycycline fil-ġestjoni jew il-kura tal-akne tal-ġisem. Din il-medikazzjoni hija ġeneralment preskritta minn tobba meta jittrattaw forom severi bħal akne nodulari jew ċistika. Iżda jista 'jintuża wkoll biex jittratta każijiet moderati. Dan l-artikolu jipprovdi informazzjoni dwar din il-mediċina u t-trattament tagħha, inkluż id-dożaġġ, l-effettività u l-effetti sekondarji.

Fir-rigward tat-trattament tal-akne, din il-mediċina tipikament tintuża bħala soluzzjoni avvanzata ta 'trattament għall-akne, wara li diversi prodotti topiċi naqsu milli jħallu impatt. Il-mediċina tittieħed mill-ħalq u hija disponibbli biss bir-riċetta tat-tabib.

 

Trattament tal-akne Doxycycline: kif jaħdem

Jaħdem billi jelimina l-pimples billi jwaqqaf il-produzzjoni tal-proteina meħtieġa għat-tkabbir tal-batterju li jikkawża - propionibacterium acnes. Mingħajr l-ebda proteina biex titma 'fuqha, il-batterju jmut bil-mod u b'hekk ifejjaq il-batterju.

Bħal antibijotiċi orali oħra, jista 'jkun ta' għajnuna kbira fl-ikklerjar tad-dahar u l-akne tal-ġisem. L-effetti tiegħu huma ġeneralment imsaħħa permezz ta 'l-użu ta' trattamenti topiċi bħal Retin-A jew benzoyl peroxide.

 

Trattament tal-akne Doxycycline: dożaġġ

Id-dożaġġ għat-trattament huwa 50mg sa 100mg darbtejn kuljum. Ħafna drabi huwa preskritt għal terapija għal żmien qasir. In-nisa jridu jgħaddu minn test tat-tqala qabel ma jibdew it-trattament, minħabba li l-mediċina tista 'tagħmel ħsara lil tarbija mhux imwielda. Nisa sesswalment attivi huma avżati wkoll biex jużaw forma affidabbli ta 'kontroll tat-twelid matul il-kors tal-kura minħabba l-istess raġuni. Tfal taħt l-età ta ’8 snin mhux suppost jużaw id-droga. Meta tkun qed tieħu dan it-trattament, huwa rrakkomandat li tevita prodotti tal-ħalib peress li jistgħu jagħmluha diffiċli għall-ġisem biex jassorbi l-ingredjenti attivi.

Il-pazjent għandu jkompli juża din il-mediċina sakemm ordnat mit-tabib. Skont in-natura tal-problema tal-akne, tabib jista 'jirrakkomanda dożaġġi għoljin għal perjodu qasir ta' żmien jew kors ta 'dożaġġ baxx għal perjodu itwal ta' żmien.

 

Trattament tal-akne Doxycycline: effettività

Meta tixtri Doxycycline online ġie ppruvat li huwa soluzzjoni effettiva għat-trattament tal-pimples. Studji wrew li dan l-antibijotiku orali fil-fatt itejjeb tbegħid infjammat. Iżda jista 'ma jiċċarax l-abjad, l-iswed, jew forom komedonali. L-użu kontinwu tal-mediċina għal perjodu twil ta 'żmien jista' jagħmel il-ġisem immuni għaliha, u jnaqqas l-effettività tagħha. Is-suppliment tad-doxycycline bil-perossidu tal-benżojl jgħin biex titnaqqas ir-reżistenza bħal din għall-mediċina.

Dan it-trattament huwa assoċjat ma 'numru ta' effetti sekondarji ħfief, inklużi: ilsien skur jew minfuħ, rimettar, dijarea, u nawżea. Bħal f'antibijotiċi oħra, din il-medikazzjoni tista 'żżid is-sensittività għax-xemx jew għad-dawl, u twassal għal riskju akbar ta' ħruq mix-xemx.

Il-mediċina tista 'wkoll tikkawża effetti sekondarji serji bħal: deni, problemi tad-demm, fsada mhux tas-soltu, għeja severa, skumdità addominali minħabba ħsara fil-fwied, diffikultà biex tieħu n-nifs, xufftejn jew wiċċ li jintefħu, konfużjoni, feriti u ħakk ġenitali, bidliet fil-vista, u uġigħ ta 'ras. Jekk jiġi nnutat xi wieħed jew bosta minn dawn l-effetti sekondarji, it-trattament għandu jitwaqqaf immedjatament.

 

X'inhuma l-effetti sekondarji ta 'Doxycycline?

Din il-mediċina bħala regola hija ttollerata sew. L-iktar effetti sekondarji komuni huma dijarea jew ippurgar maħlul, uġigħ addominali, nawżea u rimettar. Mediċini Tetracyclines, bħal din, jistgħu jikkawżaw tibdil fil-kulur tas-snien jekk jittieħdu fi tfal taħt it-tmien snin. Barra minn hekk, ħruq mix-xemx esaġerat jista 'jiġri bil-mediċina Doxycycline; Konsegwentement, id-dawl tax-xemx għandu jitnaqqas kemm jista 'jkun waqt it-trattament.

Jista 'jkun li taqlib fl-istonku, nawżea, dijarea, jew rimettar. Jekk xi wieħed minn dawn l-effetti jiggrava jew jippersisti, għandek tgħid lit-tabib tiegħek. Ftakar li t-tabib tiegħek ordna dan il-prodott mediku minħabba li hi jew hu ġġudikaw li l-vantaġġ għalik huwa akbar mir-riskju ta 'effetti sekondarji.

Ħafna nies li jużaw din il-medikazzjoni m'għandhomx effetti sekondarji serji. Għid lit-tabib tiegħek immedjatament jekk iseħħ xi wieħed minn dawn l-effetti sekondarji improbabbli iżda serji: ħruq mix-xemx (sensittività għax-xemx), tibla 'bl-uġigħ / diffiċli.

 

Nista 'nixtri Doxycycline online?

Bħalma tista 'ssib assolutament kollox kemm fil-kummerċ online kif ukoll offline, il-mediċini lanqas jagħmlu eċċezzjoni. Ovvjament ma tixtrix karozza użata mingħand xi ħadd li għandu reputazzjoni ħażina, bħalma tevita li tixtri smartphone għaljin minn ħanut online li ma jagħtix garanzija.

L-istess regola tapplika għall-ispiżeriji online ukoll. Sakemm tixtri minn sors affidabbli u affidabbli, m'hemm l-ebda raġuni biex tħossok anzjuż.

Ordni fuq l-Internet tiżgura wkoll spejjeż aktar baxxi, billi l-ispiżeriji tal-web m'għandhomx imħażen jew ċentri fiżiċi biex iħallsu l-kera, filwaqt li n-numru ta 'impjegati huwa ħafna iżgħar.

M'hemm l-ebda kont, iżda biss hosting u dominju. Ħafna minn dan l-iffrankar jiġi ttrasferit lil klijenti potenzjali, allura din żgur hija opportunità kbira.

Informazzjoni addizzjonali

Miligrammi

100 Miligramma, 200 Miligramma

Pilloli

30 pillola, 60 pillola, 90 pillola, 120 pillola, 180 pillola

reviżjonijiet

M'hemm l-ebda reviżjonijiet għadhom.

Kun l-ewwel li tirrevedi "Ixtri Doxycycline"

Your email address mhux se jkun ippubblikat. Meħtieġa oqsma huma mmarkati *

Agħżel l-oqsma li għandhom jintwerew. Oħrajn se jkunu moħbija. Iddreggja u qiegħed biex tirranġa mill-ġdid l-ordni.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • prezz
 • istokk
 • disponibbiltà
 • Żid mal CART
 • deskrizzjoni
 • kontenut
 • piż
 • dimensjonijiet
 • Informazzjoni addizzjonali
 • Attributi
 • Attributi tad-dwana
 • oqsma tad-dwana
Qabbel